فیلتر کردن رکوردهای اکسل با بیش از یک رنگ

یکی از قابلیت‌های بسیار خوب اکسل قابلیت رنگی کردن سلول‌هاست. علاوه‌بر زیباتر کردن گزارش، از رنگی کردن سلول‌ها می‌توان برای ایجاد تمایز در سلول‌ها استفاده کرد.

برای نمونه، یکی از کاربردهای آن در مغایرت‌گیری در صورت حساب‌های بانکی است. کاربرد دیگر آن در متمایز کردن دسته مشتریان در پردازش داده‌های مشتریان است.

اکسل امکان فیلتر کردن داده‌ها را فراهم می‌کند. این فیلتر علاوه‌بر داده‌های متنی و عددی، می‌تواند به صورت رنگی نیز باشد. یعنی می‌توان ستون‌های با رنگ‌های مشخصی را فیلتر کرد. برای نمونه، ردیف‌هایی که در گزارش صورتحساب بانکی دارای مغایرت بوده‌اند را رنگی کرده‌ایم و سپس برای تمرکز بیشتر یا کوتاه کردن گزارش، فقط ردیفی‌های با رنگ مورد نظرمان را فیلتر کنیم.

فیلتر کردن سلول‌های رنگی یک روش خوب برای پردازش داده‌هاست اما یک مشکل دارد؛ فقط یک رنگ را می‌توان فیلتر کرد. بر خلاف فیلتر براساس مقدار که می‌توان چندین انتخاب انجام داد، اینجا تنها یک رنگ را می‌توان انتخاب کرد. اگر در گزارش مشتریان بخواهیم چند دسته از مشتریان را بر اساس رنگ انتخاب کنیم، به مشکل خواهیم خورد.

پس راه حل چیست؟ برای فیلتر براساس چند رنگ، چند روش وجود دارد که دیگران آن را ذکر کرده‌اند و عموما شامل فرمول نویسی است. اما روشی که به شخصه از آن استفاده کرده‌ام و بسیار ساده می‌باشد در ۳ گام به این ترتیب است.

یک جدول اکسل به این صورت داریم

جدول اکسل با سلول های رنگی
جدول اکسل با سلول های رنگی

گام اول: انتخاب یک ستون خالی

ابتدا یک ستون خالی در انتها یا میانه داده‌ها فراهم کنید و یک نام برای آن انتخاب کنید تا قابلیت فیلتر شدن را داشته باشد. در اینجا، ستون D و با نام "عدد رنگ" در نظر گرفته شده است.

فیلتر کردن سلول های اکسل بر اساس رنگ
فیلتر کردن سلول های اکسل بر اساس رنگ

گام دوم: نسبت دادن یک مشخصه به رنگ

سپس داده‌ها را به نوبت بر اساس رنگ فیلتر کنید و در ستون D یک مشخصه بنویسید. در این مثال از اعداد استفاده شده است و برای هر رنگ یک عدد در نظر گرفته شده است. سپس آن عدد را برای همه سلول‌های آن رنگ Fill کنید. این کار را برای همه رنگ‌ها تکرار کنید

جدول اکسل با سلول های رنگی همراه با ستون عدد رنگ
جدول اکسل با سلول های رنگی همراه با ستون عدد رنگ

گام سوم: فیلتر کردن رنگ‌ها در اکسل

سپس ستون "عدد رنگ" را براساس عددهای رنگ مورد نظر فیلتر کنید. به این ترتیب می‌توانید چندین رنگ را انتخاب کنید.

فیلتر کردن سلول های اکسل بر اساس چند رنگ
فیلتر کردن سلول های اکسل بر اساس چند رنگ

شاید این روش هوشمندانه‌ترین روش برای انتخاب چندین رنگ سلول در اکسل نباشد اما شاید ساده‌ترین و سریعترین روش باشد.