استخراج تاریخ و شماره چک در اکسل

استخراج تاریخ و شماره چک در اکسل

اکسل کاربردهای زیادی حسابداری و مالی دارد از جمله ایجاد گزارش‌های مدیریتی و خاص. نرم افزارهای حسابداری و مالی گزارش‌های زیادی در اختیار حسابداران و مدیران قرار می‌دهند ولی در تغییر گزارش به شکل دلخواه استفاده کنندگان، انعطاف‌پذیر نیستند.

جدول اکسل با سلول های رنگی

فیلتر کردن رکوردهای اکسل با بیش از یک رنگ

یکی از قابلیت‌های بسیار خوب اکسل قابلیت رنگی کردن سلول‌هاست. علاوه‌بر زیباتر کردن گزارش، از رنگی کردن سلول‌ها می‌توان برای ایجاد تمایز در سلول‌ها استفاده کرد.