بسم الله الرحمن الرحیم

حرف اول

نارمین جایی است برای نوشتن و معرفی. نوشته‌هایی از جنس تحلیل داده. نه قلم فرسایی صرف بلکه انتقال تجربه در لابه‌لای کلمات و حروف. نوشتن از هوش تجاری، مهندسی داده، پردازش زبان طبیعی (NLP) به خصوص زبان فارسی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و موارد مشابه و مرتبط.